Integritetspolicy, Draken Film

Draken Film strävar hela tiden efter att göra filmtjänsten bättre och att ge dig som prenumerant och webbplatsbesökare en bättre upplevelse och bra erbjudanden som är relevanta för dig. Draken Film skulle inte kunna finnas utan våra prenumeranter, därför är det viktigt för oss att du som sådan känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.


Den 25 maj 2018 infördes en ny EU-förordning om dataskydd (GDPR), vilken ersätter Sveriges personuppgiftslag (PuL). I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som organisation hanterar personuppgifter. Därför beskriver vi här hur Draken Film hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter.


Läs mer om dataskyddsförordningen här

Draken Film samlar in och lagrar personuppgifter för att uppfylla det avtal som finns med dig som är eller har varit prenumerant och med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ska finnas ett syfte och ett ändamål till varför uppgifterna sparas som ligger i både Draken Films och ditt som prenumerant och webbplatsbesökares intresse. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte och ändamål”.Hantering av personuppgifter

När du blir prenumerant eller använder vår hemsida eller våra appar kan Draken Film komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer.

Vi sparar även din interaktion med Draken Film. Det betyder att vi sparar information så länge du är registrerad som prenumerant eller har någon annan interaktion med organisationen. Detta gör vi sedan i upp till 42 månader. Har det inte förekommit någon interaktion med Draken Film under den perioden raderas uppgifterna.

Draken Film samlar aldrig in känsliga personuppgifter såsom religiös åskådning, politisk övertygelse, medlemskap i andra organisationer, sexualitet, etnicitet eller hälsa.

Draken Film lagrar informationen i system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder (till exempel lösenord och brandväggar). Detta kontrolleras löpande av organisationen.

Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden, exempelvis när det är nödvändigt att kommunicera med dig via e-post och post.

Draken Film säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för under nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.


Syfte och ändamål
  • Vi använder personuppgifter till att utveckla och effektivisera Draken Films arbete (enligt organisationens verksamhetsinriktning), utveckla våra tjänster, ge bra support till våra användare, kunna hålla kontakt med våra nuvarande och tidigare prenumeranter, samt skapa (anonymiserad) statistik.
  • När du registrerar dig på Draken Film kan Draken Film komma att kontakta dig via e-post i informations- och servicesyfte.
  • Din rätt till dina personuppgifter
  • Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.
  • Du har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade eller få delar av dina uppgifter borttagna om så önskar.
  • Du har alltid rätt att få dina personuppgifter raderade.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, kontakta oss på kontakt@drakenfilm.se

Få tillgång till hundratals handplockade filmer du inte hittar någon annanstans.

Starta prenumeration